DigitaleChaos

post-header
Podcast

Episode #12 – Interview Danny Mullenders over keuzeruimte en de invloed van context op het nemen van beslissingen.

In deze aflevering gaan we in gesprek met Danny Mullenders, psycholoog en bestseller auteur van het boek ‘Laat je niet kiezen.’

We hadden het het oa. over de verwevenheid van onze vakgebieden met filosofie, keuzeruimte en de invloed van context en inspiratie op het nemen van beslissingen.

Onderwerpen die verder voorbij kwamen:

  • Hoe je jezelf niet laat kiezen als podcast gast
  • De combinatie van onze vakgebied met filosofie
  • Over iedere dag schrijven
  • Hoe betekenis ontstaat in interactie
  • De ruimte tussen stimulus en respons
  • Bestaat keuzevrijheid? / vrije wil?
  • De invloed van context
  • Hoe het creëren van ruimte kan zorgen voor versnelling
  • Beïnvloeden vanuit inspiratie
  • Het nieuwe boek waar Danny aan werkt

Resources

Related Podcasts